จำไว้นะหลานให้อภัยเป็นการแก้แค้นที่เจ็บปวดสุดๆแล้ว

จำไว้นะหลานให้อภัยเป็นการแก้แค้นที่เจ็บปวดสุดๆแล้ว

บุญที่ทำให้เป็นคนโ กรธย า กไม่ใช่บุญจากการให้ทรัพย์เป็นทาน

แต่เป็นบุญที่ต่อยอดจากทรัพยทานขึ้นมาเป็นอภัยทานกล่าวคือ

เมื่อไม่หวงทรัพย์ได้แล้ว ก็ควรที่จะฝึกเลิกหวงความแ ค้ น

ความพย าบาทอ าฆ าตด้วยผู้ไม่ฝึกอภั ยไว้แต่เนิ่นๆ

เรื่องเล็กก็ฉุ นข าดอาละ วาดได้หมดนานไปก็เป็นคนโกรธง่าย

หายยา อยากเลิกนิสัยขีหงุดหงิดโกรธง่ายหายยาก

อารมณ์ขีหงุดหงิดมักมีที่มาที่ไป คือไม่ได้อย่างใจแล้วขัดเคืองง่าย

สะท้อนให้เห็นว่าอย ากเอาให้ได้อย่างใจมาก

และอดกลั้นกับ คลื่นรบกวน ได้ยาก ทางที่จะไม่หงุดหงิดง่ายคือ

ทุกครั้งที่รู้สึกพุ่งๆ เหมือนอย าก เอาให้ได้อย่ างใจมากๆ

ให้เ ตือนตัวเองว่านี่คือรากฐานอย่ างที่สุดของความหงุดหงิดง่าย

ขัดเคืองง่ายเพราะถ้าอย ากสิบ โลกมักให้แค่หนึ่ง

หรืออย่ างเก่งก็ไม่ถึงห้า เมื่อฉุกใจคิดได้ก็จะเห็นโ ท ษ

ของความอย ากเอาให้ได้อย่ างใจจิตจะฉลาดขึ้นทีละนิด

และใจเย็นกว่าเดิมทีละหน่อยส่วนทางที่จะอดกลั้นกับคลื่น

รบกวนได้มากขึ้น ก็คือเพิ่มเหตุปัจจัยของ ความหนักแน่น

เช่น พูดคำไหนคำนั้น แม้แต่ตั้งใจกับตัวเอง

ถ้าเป็นเรื่องดีเป็นคุณประโยชน์ อย่ างไรก็ต้องทำให้สำเร็จ

เช่นจะ ส ว ดอิติปิโสให้ได้ทุกวันเป็นเวลาหนึ่งเดือน ต่อให้ฟ้า

ถล่ มดินทล ายก็ต้องหาเวลาสักสามนาทีมาส วดให้

จงได้ถ้าทำอย่ างนี้ เราจะพบเครื่องรบกวนทั้งภายนอกภายใน

มาลองใจมากมายหาก ผ่ า น ด่ า นสำเร็จ ก็เท่ากับฝึกเอาชนะ

คลื่นรบกวน ไม่แพ้คลื่นรบกวนง่ายๆ แล้วพอทำสำเร็จ

ตามเป้าหมายที่วางไว้ จะรู้สึกว่า ใจหายหงุดหงิด

ง่ายไปกว่าครึ่งตั้งแต่เดือนแรกทีเดียว

ขอบคุณแหล่งที่มา : dekwat999.com

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *